Αστείες φωτογραφίες γάμων #39

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (1)

Οι γάμοι τους ήταν όντως αξέχαστοι, αλλά ίσως όχι με την παραδοσιακή έννοια…

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (2)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (5)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (6)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (7)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (8)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (3)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (4)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (9)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (10)

Αστείες φωτογραφίες γάμων #39 (11)

Δείτε τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook