Το 2ο Φωτοβολταϊκό πάρκο της Ευρώπης στην Μεγαλόπολη

Με την σταδιακή μείωση των κοιτασμάτων του λιγνίτη στην περιοχή, οι προγραμματισμένες επενδύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. (μονάδες 800 MW με καύσιμο φυσικό αέριο) και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (50 MW Φ/Β Πάρκο), μαζί με την αποκατάσταση των εδαφών στα ορυχεία, βοηθούν σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της περιοχής. Κατά την περίοδο της σταδιακής κατασκευής του Φ/Β Πάρκου προβλέπεται η απασχόληση 150 ατόμων και η δημιουργία 30 θέσεων εργασίας στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Φ/Β Πάρκου που υπολογίζεται σε 25 έτη. Κάτοικοι της περιοχής της Μεγαλόπολης θα έχουν προτεραιότητα στην ανωτέρω στελέχωση.

Το καλοκαίρι του 2009 θα ξεκινήσει η λειτουργία του δεύτερου μεγαλύτερου Φωτοβολταϊκού πάρκου της Ευρώπης στην Μεγαλόπολη. Οι ενεργειακές ανάγκες 7.000 σπιτιών της Αρκαδίας θα καλυφθούν από τον ήλιο. Θα είναι, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα πρώτα από τα 28 χιλιάδες νοικοκυριά που θα τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια, μέσω του φωτοβολταϊκού πάρκου Μεγαλόπολης.

Όπως γράφουν Τα Νέα της Δευτέρας, το πάρκο ισχύος 50ΜW φιλοδοξεί να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και η εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θυγατρική της ΔΕΗ, πρόκειται να προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό μέσα στο φθινόπωρο ώστε το αργότερο στις αρχές του 2009 να ξεκινήσει η τοποθέτηση των πρώτων πάνελ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ μέχρι το καλοκαίρι του 2009 θα έχουν τοποθετηθεί συνολικά 10-11ΜW. Αυτή η ισχύς είναι ικανή για να καλύψει σε πρώτη φάση τις ανάγκες 7.000 σπιτιών.

Το πάρκο έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση στην περιοχή αποθέσεων των αγόνων εδαφών εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) της ΔΕΗ Α.Ε. Η περιοχή αυτή επελέγη μετά από πολύ προσεκτική μελέτη, επειδή κρίθηκε ως η καταλληλότερη από όλες τις εκεί διαθέσιμες εκτάσεις της ΔΕΗ Α.Ε.

Η απόσταση του πάρκου, παρόλο που θα είναι τουλάχιστον 400 μέτρα από τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου της Μεγαλόπολης, έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους, οι οποίοι αντιδρούν στο έργο αυτό.

Στις 25 Ιουλίου οι πολίτες και οι σύλλογοι της Μεγαλόπολης σε λαϊκή συνέλευση αποφάσισαν να πουν όχι στη δημιουργία του πάρκου. Για τη δημιουργία του έχουν κοπεί ήδη περίπου πέντε χιλιάδες δέντρα στη Μεγαλόπολη από συνεργεία της ΔΕΗ.

Όπως ωστόσο υποστηρίζει η ΔΕΗ, δεν θα υπάρξει καμία οπτική επαφή των κατοίκων με τον χώρο εγκατάστασης του πάρκου, λόγω της μορφολογίας του, καθώς βρίσκεται σε υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από την πόλη και διαχωρίζεται με πάρκο αναψυχής 300 στρεμμάτων. Τα ήδη ανεπτυγμένα δέντρα του πάρκου, αλλά και μια συστοιχία καινούργιων που θα φυτευτούν στο βόρειο όριο της εγκατάστασης του πάρκου, θα καταστήσουν, πάντα κατά τη ΔΕΗ, αδύνατη την επαφή από την πόλη της Μεγαλόπολης.

Κοινοποιήστε στο Facebook