Η γλώσσα κάνει φυλετικές διακρίσεις

Μυαλό

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημονικών Μελετών της Γαλλίας (CNRS) και της συνεργασία των πανεπιστημίων Μονπελιέ 1 και 3, και δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση “Cortex”, υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά στις περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούν τη γλώσσα και παράγουν λόγο. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε παρακολούθηση του εγκεφάλου με μαγνητικό τομογράφο, τόσο ανδρών, όσο και γυναικών με μεγάλη ή μικρή ευχέρεια λόγου, ευφράδεια και παραγωγή λέξεων, παρατηρώντας πως η ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου διαφέρει ανάμεσα στα δύο φύλα.

Η έρευνα αυτή έδειξε πως οι άνδρες, σε σχέση με τις γυναίκες διαθέτουν μεγαλύτερη δραστηριότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα. Συγκεκριμένα ασχέτως με την ποσότητα των παραγόμενων λέξεων, οι άνδρες κατά μέσο όρο έχουν μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησης στις κλασσικές περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ ανεξαρτήτως με το φύλο, τα άτομα με χαμηλή ικανότητα λόγου και παραγωγής λέξεων ενεργοποιούν περισσότερο μια διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου από ό,τι τα άτομα με υψηλότερη γλωσσική ικανότητα τα οποία ενεργοποιούν κυρίως την παρεγκεφαλίδα.

Κοινοποιήστε στο Facebook