Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης (Μέρος 1ο)

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Κάποιες φορές μια φωτογραφία μπορεί να δώσει άλλο νόημα στο απλό τοπίο που βλέπουμε, αν η λήψη της γίνει από συγκεκριμένη οπτική γωνία. Μπορεί δηλαδή ένα τοπίο να φωτογραφηθεί με τέτοιο τρόπο που να δείχνει κάτι τελείως διαφορετικό, που τις περισσότερες φορές είναι και ξεκαρδιστικό. Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Αστείες φωτογραφίες από παράξενη γωνία λήψης

Κοινοποιήστε στο Facebook