Οφθαλμαπάτες #3

Τα φαινόμενα απατούν! Πολλές φορές άλλα βλέπουμε και άλλα είναι στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μας οφθαλμαπάτες. Τέτοιες είναι και οι εντυπωσιακές εικόνες του συγκεκριμένου φωτογραφικού αφιερώματος.

Κοινοποιήστε στο Facebook