Δημιουργικοί χώροι εργασίας – γραφεία (Photos)

Και ποιός δεν θα ήθελε να εργάζεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Απολαύστε ορισμένους δημιουργικούς χώρους εργασίας εταιρειών απ’όλο τον κόσμο που δίνουν κίνητρο και όρεξη για δουλειά σε κάθε εργαζόμενο!

Base One Group (Middlesex, United Kingdom)

Federal Institute Of Technology (Lausanne, Switzerland)

Mazzali: «Krea» (Parma, Italy)

Google (Zurich, Switzerland)

Facebook (Palo Alto, California, USA)

Skype (Tallin, Estonia)

Digg (San Francisco, USA)

Twitter (San Francisco, USA)

Swatch (Zurich, Switzerland)

General Motors (Detroit, USA)

Red Bull (London, United Kingdom)

Pixar (Emeryville, California, USA)

Technology Center Medical Science (Berlin, Germany)

Three Rings (San Francisco, California, USA)

M Moser Design House (Hong Kong)

Oktavilla Graphic Design Agency (Stockholm, Sweden)

Parliamentdesign (Portland, Oregon, USA)

LA Loft (Hollywood, California, USA)

Nendo (Tokyo, Japan)

Syzygy (Hamburg, Germany)

Der Tank (Tallin, Estonia)

Ogilvy And Mather (Guangzhou, China)

Selgas Cano Architecture (Madrid, Spain)

Coaxis (Portland, Oregon, USA)

Κοινοποιήστε στο Facebook