Καλύτερες επιδόσεις με γούρια

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας σχετικά με την επίδραση των γουριών στις επιδόσεις του ανθρώπου, αποδείχθηκε πως ορθά οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ένα αντικείμενο ως γούρι, αφού η ύπαρξη του βελτιώνει τις επιδόσεις μας σε ορισμένα καθήκοντα.

Η μελέτη αυτή έγινε με τη βοήθεια πειραμάτων, τα οποία έγιναν σε ανθρώπους που είχαν γούρια και σε άλλους που δεν είχαν. Αξίζει να σημειωθεί πως σε κάθε δοκιμασία που οι εθελοντές είχαν το γούρι τους τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα. Έτσι, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όταν οι άνθρωποι έχουν μαζί το γούρι τους, θέτουν υψηλότερους στόχους και έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους.

Κοινοποιήστε στο Facebook