Τα πιο δηλητηριώδη φίδια του κόσμου

Σας παρουσιάζουμε μια λίστα με τα πιο δηλητηριώδη φίδια του κόσμου, με φωτογραφίες ώστε αν συναντήσετε κάποιο από αυτά στις εξορμήσεις σας να κάνετε στροφή 180 μοιρών!

Coral Snake, North AmericaFierce Snake or Inland Taipan, Australia

Australian Brown Snake, Australia

Malayan or Blue Krait, Southeast Asia and Indonesia

Taipan, Australia

Tiger Snake, Australia

Beaked Sea Snake

Saw Scaled Viper, Middle East Asia

Boomslang, Africa

Death Adder, Australia and New Guinea

Κοινοποιήστε στο Facebook