Συγκλονιστική διαφήμιση (Photo)

“Κοίτα με στα μάτια…
…Είπα στα μάτια.”

Η διαφήμιση αυτή δημιουργήθηκε από την Cap 48, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως στόχο να βελτιώσει την ζωή ανθρώπων με αναπηρία.

Κοινοποιήστε στο Facebook