Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι; (Photos) #2

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που ακολουθούν και προσπαθήστε να μαντέψετε. Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του άρθρου…

Πρόκειται για νιφάδες χιονιού, όπως φαίνονται με την βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκόπιου!

Κοινοποιήστε στο Facebook