Παράξενα γραφεία εταιρειών (Photos) #2

Δείτε τα πιο παράξενα γραφεία εταιρειών ανά τον κόσμο!

White Mountain Office, Σουηδία

Saxo Bank Office Building, Δανία

Stecklehorn Office Complex, Γερμανία

Vodafone Headquarters, Πορτογαλλία

Red Bull Headquarters, Λονδίνο

Pixar Offices, Καληφόρνια

Studiometrico Bastard Store & Office, Ιταλία

Las Palmas Penthouse Building, Ολλανδία

Selgas Cano Architecture Office, Ισπανία

Chamber of Commerce and Industry, Σλοβενία

Treetop Office, Ουάσιγκτον

Galiliee, Γαλλία

Κοινοποιήστε στο Facebook