Τα κεντρικά γραφεία του Yahoo (Photos)

Μετά τα γραφεία της Google, του Facebook και του Twitter, σας παρουσιάζουμε και τα κεντρικά γραφεία του Yahoo τα οποία αποτελούν έναν πολύ όμορφο εργασιακό χώρο!

Κοινοποιήστε στο Facebook