Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (Photos)

Πριν 21 χρόνια το Dubai ήταν μια έρημος και πλέον έχει γίνει μια τεχνολογικά προηγμένη πόλη που αποτελεί πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα των δραματικών ρυθμών με τους οποίους οι πόλεις μπορούν να αλλάξουν, καθιστώντας μερικές φορές τους ορίζοντες τους ουσιαστικά αγνώριστους σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες!

Shanghai, China – 1990 και 2010

Dubai – 1990, 2003, 2007

Bangkok, Thailand – 1988 και 2007

Panama City, Panama – 1930 και 2009

London, England – 1970s και 2006

Tokyo, Japan – 1960s και 2010


Sao Paulo, Brazil – 1954 και 2008


Atlanta, Georgia – 1964 και 2004

Las Vegas, Nevada – 1954 και 2009

Paris, France – 1900, 1960 και 2006

New York – 1954, 1985, 2009

Shenzhen, China

Κοινοποιήστε στο Facebook