Ο μεγαλύτερος κύβος του Rubik

ο μεγαλύτερος κύβος του Rubik (1)

Μπορείτε να το λύσετε; Μην είστε τόσο σίγουροι…

Ο Oskar van Deventer, που το δημιούργησε, ισχυρίζεται ότι ούτε αυτός ο ίδιος μπορεί!

Για να το κατασκευάσει χρειάστηκε £1,500 και έχει 1539 κομμάτια.

Κοινοποιήστε στο Facebook