Τα πιο σπάνια πτηνά που απειλούνται με εξαφάνιση (Photos)

Δείτε τους νικητές σε διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα “Τα σπανιότερα πουλιά παγκοσμίως”. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν τα 566 πιο απειλούμενα είδη στη Γη.

Asian Crested Ibis – Πληθυσμός: 250

Great Indian Bustard

Orange-bellied Parrots – Πληθυσμός: Λιγότερο από 150

Red-crowned Crane – Πληθυσμός: 1.700

Kakapo – Πληθυσμός: 124


Forest Owlet

Island Frigatebird – Πληθυσμός: 1.220

Brazilian Merganser – Πληθυσμός: Λιγότερο από 250

Κοινοποιήστε στο Facebook