Ο άρχοντας του Photobombing (Photos)

Ο άρχοντας του Photobombing (1)

Που τον χάνεις που τον βρίσκεις, αυτός ο τύπος είναι μέσα σε κάθε φωτογραφία, συνήθως καταστρέφοντας την! Απ’ότι φαίνεται έχει κάνει το Photobombing επάγγελμα…

Ο άρχοντας του Photobombing (2)

Ο άρχοντας του Photobombing (3)

Ο άρχοντας του Photobombing (4)

Ο άρχοντας του Photobombing (5)

Ο άρχοντας του Photobombing (6)

Ο άρχοντας του Photobombing (7)

Ο άρχοντας του Photobombing (8)

Ο άρχοντας του Photobombing (9)

Ο άρχοντας του Photobombing (10)

Ο άρχοντας του Photobombing (11)

Ο άρχοντας του Photobombing (12)

Ο άρχοντας του Photobombing (13)

Ο άρχοντας του Photobombing (14)

Ο άρχοντας του Photobombing (15)

Ο άρχοντας του Photobombing (16)

Ο άρχοντας του Photobombing (17)

Ο άρχοντας του Photobombing (18)

Ο άρχοντας του Photobombing (19)

Ο άρχοντας του Photobombing (20)

Ο άρχοντας του Photobombing (21)

Ο άρχοντας του Photobombing (22)

Ο άρχοντας του Photobombing (23)

Ο άρχοντας του Photobombing (24)

Ο άρχοντας του Photobombing (25)

Ο άρχοντας του Photobombing (26)

Ο άρχοντας του Photobombing (27)

Ο άρχοντας του Photobombing (28)

Κοινοποιήστε στο Facebook