Φωτογραφίες διαβατηρίου vs πραγματικότητα (Photos)

Ενδιαφέρον project από την Ρωσία, το οποίο δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο μεταξύ της πραγματικότητας και της φωτογραφίας διαβατηρίου καθημερινών ανθρώπων. Η δική σας φωτογραφία διαβατηρίου/ταυτότητας πόσο αντικατοπτρίζει την πραγματική σας εικόνα;

Κοινοποιήστε στο Facebook