Περιβαλλοντικές ουλές (Photos)

Περιβαλλοντικές ουλές (1)

Οι «Περιβαλλοντικές Ουλές» είναι ένα project του αμερικανού φωτογράφου J. Henry Fair, ο οποίος αφιέρωσε 5 χρόνια τραβώντας εκπληκτικές φωτογραφίες που δείχνουν τοξικά απόβλητα και βιομηχανικές ουλές.

Περιβαλλοντικές ουλές (2)

Περιβαλλοντικές ουλές (3)

Περιβαλλοντικές ουλές (4)

Περιβαλλοντικές ουλές (5)

Περιβαλλοντικές ουλές (6)

Περιβαλλοντικές ουλές (7)

Περιβαλλοντικές ουλές (8)

Περιβαλλοντικές ουλές (9)

Περιβαλλοντικές ουλές (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook