Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου

Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (5)

Οι πόλεις που θα βρείτε στην παρακάτω λίστα δεν αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου από φύση, αλλά είναι αυτές που έχουν κάνει την μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχουν τους υψηλούς περιβαλλοντικούς τους στόχους. Δείτε λοιπόν την δεκάδα!

1. Reykjavik, Iceland
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (4)

2. Malmo, Sweden
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (6)

3. Copenhagen, Denmark
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (8)

4. Vancouver, Canada
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (1)

5. Bahia de Caraquez, Ecuador
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (10)

6. Sydney, Australia
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (2)

7. Bogota, Colombia
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (9)

8. Curitiba, Brazil
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (3)

9. London, England
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (7)

10. Portland, Oregon, USA
Οι 10 πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου (5)

Δείτε και τις 10 πιο «πράσινες» χώρες του κόσμου

Κοινοποιήστε στο Facebook