Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα… (Photos)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (12)

Η ηλιοθεραπεία αποτελεί αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, τόσο για την χαλάρωση που προσφέρει σε συνδυασμό με τον ήχο της θάλασσας όσο και για το τροπικό μαύρισμα που προσφέρει. Όπως σε όλα στη ζωή όμως, αν δεν υπάρχει μέτρο τότε οι συνέπειες είναι μάλλον δυσάρεστες…

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (29)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (1)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (2)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (3)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (4)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (5)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (6)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (7)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (8)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (9)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (10)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (11)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (13)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (14)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (15)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (16)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (17)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (18)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (19)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (20)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (21)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (22)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (23)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (24)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (25)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (26)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (27)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (28)

Όταν η ηλιοθεραπεία έχει «στραβά» αποτελέσματα... (30)

Δείτε άλλο ένα αντίστοιχο αφιέρωμα

Κοινοποιήστε στο Facebook