Ο έρωτας τους τύφλωσε (Photos)

Ο έρωτας τους τύφλωσε (1)

Μερικές φορές ο νεανικός έρωτας μπορεί να μας κάνει τυφλούς, αλλά και αφηρημένους…

Ο έρωτας τους τύφλωσε (2)

Ο έρωτας τους τύφλωσε (3)

Ο έρωτας τους τύφλωσε (4)

Ο έρωτας τους τύφλωσε (5)

…Συνήθως όμως αυτό δεν έχει σαν αποτέλεσμα να μας κλέψουν το πορτοφόλι!

Κοινοποιήστε στο Facebook
Otherside.gr Games Otherside.gr Games