Το πιο φουτουριστικό βιβλίο

Το πιο φουτουριστικό βιβλίο (1)

Έχοντας υπόψιν πως τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες διαβάζουν πολύ λιγότερο στις μέρες μας, αυτό το μοναδικό «βιβλίο» θα ταίριαζε εξαιρετικά στη σύγχρονη κοινωνία. Εξωτερικά φαίνεται σαν ένας μεγάλος κλασσικός τόμος, αλλά άπαξ και το ανοίξετε αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος.

Το πιο φουτουριστικό βιβλίο (3)

Το πιο φουτουριστικό βιβλίο (2)

Το πιο φουτουριστικό βιβλίο (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook