Αστείες γκριμάτσες καταδυτών

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (5)

Δυστυχώς γι’ αυτούς, ο φωτογραφικός φακός ήταν στραμμένος πάνω τους την κατάλληλη στιγμή!

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (7)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (1)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (2)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (3)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (4)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (6)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (8)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (9)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (10)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (11)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (12)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (13)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (14)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (15)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (16)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (17)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (18)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (19)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (20)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (21)

Αστείες γκριμάτσες καταδυτών (22)

Κοινοποιήστε στο Facebook