Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ #9

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (20)

Το γνωστό αφιέρωμα επιστρέφει, με ακόμη περισσότερες περιπτώσεις όπου το μακιγιάζ (ενίοτε σε συνδυασμό με λίγο ρετουσάρισμα) παίζει καθοριστικό ρόλο στην μεταμόρφωση μιας γυναίκας…

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (1)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (18)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (2)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (3)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (4)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (5)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (6)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (7)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (8)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (9)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (10)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (11)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (12)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (13)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (14)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (15)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (16)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (17)

Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ (19)

Δείτε και τα υπόλοιπα αφιερώματα «Γυναίκες με / χωρίς μακιγιάζ»

Κοινοποιήστε στο Facebook