Οφθαλμαπάτες με την τεχνική Zebrating-Art

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (1)

Ονομάζεται Zebrating-Art και είναι μια εντυπωσιακή και έξυπνη μορφή τέχνης, αφού Για να δείτε τις συγκεκριμένες οφθαλμαπάτες θα πρέπει να τις κοιτάξετε από συγκεκριμένη οπτική γωνία.

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (3)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (4)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (5)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (6)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (7)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (8)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (9)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (10)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (11)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (12)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (13)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (14)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (15)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (16)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (17)

Οφθαλμαπάτες με την τεχνική της «ζέβρας» (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook