Μετά το Planking… έρχεται το Toothpicking!

Toothpicking (1)

Μετά την μόδα του Planking, έρχεται το ακόμα πιο επικίνδυνο -αλλά το ίδιο ανούσιο- Toothpicking που βγαίνει από την λέξη toothpick (οδοντογλυφίδα). Ότι του φανεί του λωλοστεφανή…

Toothpicking (2)

Toothpicking (3)

Toothpicking (4)

Toothpicking (5)

Toothpicking (6)

Toothpicking (7)

Toothpicking (8)

Toothpicking (9)

Toothpicking (10)

Toothpicking (11)

Toothpicking (12)

Toothpicking (13)

Toothpicking (14)

Toothpicking (15)

Toothpicking (16)

Toothpicking (17)

Toothpicking (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook