Τσιγγάνοι απ’όλο τον κόσμο

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (9)

Δείτε φωτογραφίες Γάλλων, Σλοβάκων, Ρουμάνων, Τούρκων, Ιρανών, Αφγανών και Ινδών τσιγγάνων, σε ένα πολύ ενδιαφέρον project από τον Patrick Cariou.

Γάλλοι τσιγγάνοι
Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (1)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (2)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (3)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (4)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (5)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (6)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (7)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (8)

Σλοβάκοι τσιγγάνοι
Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (9)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (10)

Ρουμάνοι τσιγγάνοι
Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (11)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (12)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (13)

Τούρκοι τσιγγάνοι
Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (14)

Ιρανοί τσιγγάνοι
Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (15)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (16)

Αφγανοί τσιγγάνοι
Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (17)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (18)

Ινδοί τσιγγάνοι
Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (19)

Τσιγγάνοι απ'όλο τον κόσμο (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook