Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές #9

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (5)

Μπορεί να μοιάζουν με πραγματικές φωτογραφίες, αλλά ουσιαστικά είναι υπερ-ρεαλιστικές ζωγραφιές από εκπληκτικούς καλλιτέχνες όπως ο Pedro Campos, ο Steve Mills και ο Jason De Graaf.

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (16)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (1)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (2)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (3)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (4)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (6)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (7)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (8)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (9)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (10)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (11)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (12)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (13)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (14)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (15)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (17)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (18)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (19)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (20)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (21)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (22)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (23)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (24)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (25)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (26)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (27)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (28)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (29)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (30)

Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές (31)

Δείτε και τα υπόλοιπα αφιερώματα «Δεν θα πιστεύετε πως είναι απλά ζωγραφιές»

Κοινοποιήστε στο Facebook