Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (Photos) #2

Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (12)

Δείτε πως έχουν εξελιχθεί σήμερα γνωστές πόλεις απ’ όλο τον κόσμο, σε σχέση με το παρελθόν. Μέσα σε αυτές και η Αθήνα του 1870-2005.

Dubai 1991
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (1)

Dubai 2005
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (2)

Shanghai 1975
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (3)

Shanghai 2008
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (4)

Melbourne 1920
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (5)

Melbourne 2010
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (6)

Mexico City 1950
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (7)

Mexico City 2010
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (8)

Seoul 1960
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (9)

Seoul 2010
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (10)

Αθήνα 1870
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (11)

Αθήνα 2005
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (12)

Atlanta 1960
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (13)

Atlanta 2010
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (14)

Jakarta 1955
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (15)

Jakarta 2005
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (16)

Moscow 2004
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (17)

Moscow 2011
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (18)

Hong Kong 1970
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (19)

Hong Kong 2008
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (20)

Lanzhou 1980
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (21)

Lanzhou 2008
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (22)

New York 1930
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (23)

New York 2010
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (24)

Yokohama 1968
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (25)

Yokohama 2006
Γνωστές πόλεις: Παρελθόν vs Σήμερα (26)

Δείτε περισσότερες γνωστές πόλεις στο παρελθόν και σήμερα

Κοινοποιήστε στο Facebook