Καλοκαίρι vs Χειμώνας

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (24)

Τα ίδια ακριβώς τοπία σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εποχές. Δείτε το εντυπωσιακό αφιέρωμα!

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (1)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (2)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (3)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (4)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (5)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (6)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (7)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (8)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (9)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (10)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (11)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (12)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (13)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (14)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (15)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (16)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (17)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (18)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (19)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (20)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (21)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (22)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (23)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (25)

Καλοκαίρι vs Χειμώνας (26)

Κοινοποιήστε στο Facebook