Τέχνη με post-it: Όταν οι εργαζόμενοι βαριούνται…

Τέχνη με post it (9)

Δείτε τι μπορούν να δημιουργήσουν οι εργαζόμενοι που βαριούνται στο γραφείο, χρησιμοποιώντας απλά χαρτάκια post-it.

Τέχνη με post it (1)

Τέχνη με post it (2)

Τέχνη με post it (3)

Τέχνη με post it (4)

Τέχνη με post it (5)

Τέχνη με post it (6)

Τέχνη με post it (7)

Τέχνη με post it (8)

Τέχνη με post it (10)

Τέχνη με post it (11)

Τέχνη με post it (12)

Τέχνη με post it (13)

Τέχνη με post it (14)

Τέχνη με post it (15)

Τέχνη με post it (16)

Τέχνη με post it (17)

Τέχνη με post it (18)

Τέχνη με post it (19)

Τέχνη με post it (20)

Τέχνη με post it (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook