Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (1)

Στο Bangladesh, οι γεμάτες από ανθρώπους οροφές των τρένων αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Οι λαθρεπιβάτες δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν το εισιτήριο κι έτσι αναγκάζονται πολλές φορές να ρισκάρουν την ζωή τους προκειμένου να ταξιδέψουν στον προορισμό τους.

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (2)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (3)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (4)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (5)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (6)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (7)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (8)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (9)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (10)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (11)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (12)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (13)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (14)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (15)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (16)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (17)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (18)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (19)

Η ζωή τους κορώνα γράμματα για μια διαδρομή (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook