Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie

Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie (1)

Δείτε πως δημιουργούν τα zombies για την τηλεοπτική σειρά «Walking Dead».

Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie (2)

Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie (3)

Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie (4)

Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie (5)

Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie (6)

Εντυπωσιακή μεταμφίεση σε Zombie (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook