Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ’ έβγαλες με δυο κεφάλια! #2

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (1)

Μετά το 1ο μέρος (δείτε το εδώ), το αφιέρωμα μας σε απαράδεκτες επαγγελματικές φωτογραφίες για τις οποίες οι άνθρωποι που θα δείτε πλήρωσαν, συνεχίζεται! Βέβαια λέμε για τον φωτογράφο, αλλά και τα μοντέλα δεν πάνε πίσω…

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (2)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (3)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (4)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (5)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (6)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (7)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (8)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (9)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (10)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (11)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (12)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (13)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (14)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (15)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (16)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (17)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook