Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (5)

Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε περάσει από κάποιο Drive Thru γνωστής αλυσίδας fast food, αλλά δε νομίζουμε κανείς να έχει συναντήσει κάτι παρόμοιο με αυτά που θα δείτε στη συνέχεια…

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (1)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (2)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (3)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (4)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (6)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (7)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (8)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (9)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (10)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (11)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (12)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (13)

Παράξενοι πελάτες στα Drive Thru (14)

Κοινοποιήστε στο Facebook