Πότε μη τα βάζεις με μια κότα…

Πότε μη τα βάζεις με μια κότα... (1)

…Γιατί μπορεί να αποδειχθεί πως δεν είναι καθόλου «κότα»!
Πότε μη τα βάζεις με μια κότα... (2)

Πότε μη τα βάζεις με μια κότα... (3)

Πότε μη τα βάζεις με μια κότα... (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook