Αν μπερδέψεις τα καλώδια…

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (1)

Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν ενώνετε ένα αυτοκίνητο με ένα άλλο για να πάρει μπρος, και ποτέ μα ποτέ μην το δοκιμάσετε αν δεν ξέρετε ακριβώς τι κάνετε. Το βασικότερο που πρέπει να προσέξετε (όχι όμως το μοναδικό) είναι να ενώσετε θετικό με θετικό πόλο και αρνητικό με αρνητικό πόλο, διότι αν το συνδέσετε με άλλο τρόπο τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά, από απλή βλάβη μέχρι και πιθανή έκρηξη. Αυτό ακριβώς συνέβη με τα αυτοκίνητα στις εικόνες που ακολουθούν.

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (2)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (3)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (4)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (5)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (6)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (7)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (8)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (9)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (10)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (11)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (12)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (13)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (14)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (15)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (16)

Αν μπερδέψεις τα καλώδια... (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook