Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (8)

Χρησιμοποιώντας το Google Earth μπορείτε να δείτε δρόμους, σπίτια και όλα τα είδη ανθρώπινης δημιουργίας που από συγκεκριμένη οπτική γωνία μοιάζουν με τέχνη! Δείτε μερικά εντυπωσιακά παραδείγματα…

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (1)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (2)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (3)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (4)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (5)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (6)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (7)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (9)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (10)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (11)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (12)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (13)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (14)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (15)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (16)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (17)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (18)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (19)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (20)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (21)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (22)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (23)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (24)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (26)

Ανθρώπινες δημιουργίες σε εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook