Δείτε τις εγκαταστάσεις του Amazon.com

Εγκαταστάσεις Amazon.com (1)

Αμέτρητες κούτες και συσκευασίες κυριαρχούν στις εγκαταστάσεις του Amazon.com, ενός από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα στον κόσμο…

Εγκαταστάσεις Amazon.com (2)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (3)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (4)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (5)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (6)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (7)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (8)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (9)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (10)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (11)

Εγκαταστάσεις Amazon.com (12)

Κοινοποιήστε στο Facebook