Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (17)

Όταν ένα σκηνικό αποτελείται τόσο από στατικά όσο και από κινούμενα αντικείμενα, τότε ένα αργό κλείστρο μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι φωτογραφίες Long exposure είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αλλά με τα κατάλληλα φίλτρα ή ειδικό εξοπλισμό το αποτέλεσμα είναι εξίσου εντυπωσιακό και σε φωτεινό περιβάλλον.

Δείτε μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure.

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (1)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (2)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (3)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (4)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (5)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (6)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (7)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (23)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (8)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (9)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (10)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (11)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (12)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (13)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (14)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (15)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (16)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (18)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (19)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (20)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (21)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (22)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (24)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (25)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (26)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (27)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (28)

Εκπληκτικές φωτογραφίες με την τεχνική Long Exposure (29)

Κοινοποιήστε στο Facebook