Η παρολίγον σύγκρουση δύο tankers

Η παρολίγον σύγκρουση δύο tankers (1)

Η κατάλληλη μανούβρα την κατάλληλη στιγμή!

Η παρολίγον σύγκρουση δύο tankers (2)

Η παρολίγον σύγκρουση δύο tankers (3)

Η παρολίγον σύγκρουση δύο tankers (4)

Κοινοποιήστε στο Facebook