Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς #2

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (42)

Συνεχίζοντας το ενδιαφέρον αφιέρωμα στους «θησαυρούς» που κρύβουν οι αποθήκες του Hollywood, ας δούμε μερικά αντικείμενα που φυλάσσονται εκεί όταν δεν χρησιμοποιούνται σε κάποια ταινία.

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (26)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (27)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (28)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (29)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (30)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (31)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (32)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (33)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (34)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (35)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (36)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (37)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (38)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (39)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (40)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (41)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (43)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (44)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (45)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (46)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (47)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (48)

Οι αποθήκες του Hollywood κρύβουν θησαυρούς (49)

Κοινοποιήστε στο Facebook