Αστεία Illustrations

Αστεία Illustrations (2)

Ο Nathan Batson από το Comical Concept παρουσιάζει τις αστείες ιδέες του με την μορφή σύντομων και απολαυστικών έργων τέχνης. Δείτε μερικά από τα καρέ που δημιουργεί με το Adobe Illustrator!

Αστεία Illustrations (1)

Αστεία Illustrations (3)

Αστεία Illustrations (4)

Αστεία Illustrations (5)

Αστεία Illustrations (6)

Αστεία Illustrations (7)

Αστεία Illustrations (8)

Κοινοποιήστε στο Facebook