Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (Video)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (6)

Ο αμφιλεγόμενος ταριχευτής Enrique Gomez de Molina από το Μαϊάμι έχει δημιουργήσει αρκετές μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων συνδυάζοντας δύο ή και περισσότερα διαφορετικά είδη και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες με ενδεχόμενη ποινή φυλάκισης και εγγύηση μέχρι 250.000 δολάρια, λόγω της συγκεκριμένης «τέχνης». Σύμφωνα με την έκθεση, δεν είχε πάρει τις κατάλληλες άδειες που απαιτούνται για την εισαγωγή συγκεκριμένων σπάνιων ζωών στις ΗΠΑ, όπως ο βραδύπους ή το πτηνό Java kingfisher. Δείτε μερικά από τα δημιουργήματα του… Ή μήπως τερατουργήματα;

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (2)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (1)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (3)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (4)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (5)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (7)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (8)

Μεταλλαγμένες ταριχεύσεις ζώων (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook