Σκύλος τρώει σε καρέκλα (Video)

Σκύλος τρώει σε καρέκλα

Η Bella έχει διαγνωστεί με συγγενή μεγαοισοφάγο – που σημαίνει πως ο οισοφάγος της είναι μεγαλύτερος από το φυσιολογικό και οι μύες δεν έχουν την απαιτούμενη κινητικότητα για να καταπιεί την τροφή, όσο είναι οριζόντια. Έτσι, κάθε φορά που τρώει, και για τα επόμενα 10 λεπτά, πρέπει να κάθεται στην ειδική της καρέκλα, η οποία ονομάζεται «Bailey’s chair».

Κοινοποιήστε στο Facebook