Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες #2

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (25)

Μια περίεργη άποψη για την τέχνη πρέπει να είχαν οι συγκεκριμένοι φωτογράφοι του παρελθόντος. Δείτε μερικές ακόμη φωτογραφίες από την συλλογή του Black and WTF!

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (1)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (2)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (3)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (4)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (5)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (6)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (7)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (8)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (9)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (10)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (11)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (12)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (13)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (14)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (15)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (16)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (17)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (18)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (19)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (20)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (21)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (23)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (24)

Ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (22)

Δείτε και το 1ο μέρος με τις ανεξήγητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Κοινοποιήστε στο Facebook