Ασυνήθιστη διάσωση μιας θαλάσσιας χελώνας

Ασυνήθιστη διάσωση μιας θαλάσσιας χελώνας (1)

Αυτή η θαλάσσια χελώνα 45 κιλών ήταν πολύ τυχερή που βγήκε ζωντανή από μια περίεργη κατάσταση.

Ασυνήθιστη διάσωση μιας θαλάσσιας χελώνας (2)

Αν και δεν αποτελεί μέρος της διατροφής του, το άτυχο ζώο προσπάθησε να καταπιεί ένα ψάρι puffer, το οποίο στα πλαίσια της άμυνας του φούσκωσε ενώ βρισκόταν στο σώμα της χελώνας, διπλασιάζοντας το μέγεθος του. Ως αποτέλεσμα, το ψάρι έκατσε στο λαιμό της χελώνας φράζοντας την αναπνευστική οδό…

Ασυνήθιστη διάσωση μιας θαλάσσιας χελώνας (3)

Ευτυχώς ωστόσο, μια ομάδα διάσωσης περιέθαλψε την χελώνα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη στα νερά του Florida Keys.

Ασυνήθιστη διάσωση μιας θαλάσσιας χελώνας (4)

Ασυνήθιστη διάσωση μιας θαλάσσιας χελώνας (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook