Ματιές στο παρελθόν #4

Ματιές στο παρελθόν (4)

Όταν το παρελθόν συναντά το παρόν, μέσα από μια φωτογραφία…

Ματιές στο παρελθόν (17)

Ματιές στο παρελθόν (1)

Ματιές στο παρελθόν (2)

Ματιές στο παρελθόν (3)

Ματιές στο παρελθόν (5)

Ματιές στο παρελθόν (6)

Ματιές στο παρελθόν (7)

Ματιές στο παρελθόν (8)

Ματιές στο παρελθόν (9)

Ματιές στο παρελθόν (10)

Ματιές στο παρελθόν (11)

Ματιές στο παρελθόν (12)

Ματιές στο παρελθόν (13)

Ματιές στο παρελθόν (14)

Ματιές στο παρελθόν (15)

Ματιές στο παρελθόν (16)

Ματιές στο παρελθόν (18)

Ματιές στο παρελθόν (19)

Ματιές στο παρελθόν (20)

Δείτε περισσότερες ματιές στο παρελθόν

Κοινοποιήστε στο Facebook