Τα πράγματα από την οπτική μιας γάτας

Τα πράγματα από την οπτική μιας γάτας (1)

Αν για μια μέρα μπαίναμε στο μυαλό μιας γάτας, κάπως έτσι θα βλέπαμε τα πράγματα…

Τα πράγματα από την οπτική μιας γάτας (2)

Τα πράγματα από την οπτική μιας γάτας (3)

Τα πράγματα από την οπτική μιας γάτας (4)

Τα πράγματα από την οπτική μιας γάτας (5)

Τα πράγματα από την οπτική μιας γάτας (6)

Κοινοποιήστε στο Facebook