Η σύντομη ιστορία του μοντέρνου ημερολογίου (Video)

Η σύντομη ιστορία του μοντέρνου ημερολογίου

Δείτε μια όμορφη παρουσίαση με την μορφή video, η οποία δείχνει την ιστορία του μοντέρνου ημερολογίου.

Κοινοποιήστε στο Facebook